Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Випуск номер 1

Зміст

А. В. Матвійчук
Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу (вступне слово головного редактора)
А. О. Азарова, О. В. Антонюк
Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення
Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова
Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання
В. В. Вітлінський
Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень
О. В. Головень
Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на операційну діяльність підприємства на підґрунті нейронних мереж
К. Д. Іманов, Р. М. Акперов
Fuzzy моделі оцінки якості соціальної системи
К. Ф. Ковальчук, О. К. Никитенко
Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації
Ю. Г. Лисенко, Є. Є. Бізянов, О. Г. Хмельов
Нейромережеві і нечіткі моделі бюджетування промислових підприємств
О. Ю. Мінц
Загальні питання постановки задач в нейромережевому моделюванні
О. Д. Шарапов, Д. Б. Кайданович
Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження