Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Привітання професора Лотфі А. Заде

Останні кілька десятиліть спостерігається прискорене зростання використання математичних понять і методів аналізу фінансово-економічних систем. Такі поняття і методи здобули помітних успіхів. Тим не менш, вони не зовсім забезпечують реалістичність моделей для систем, що функціонують в умовах суцільної неточності та невизначеності. І на те є причина. Традиційні математичні методи засновані на класичній, аристотелевській, бінарній логіці. Бінарна логіка є нетерпимою до неточності та необ'єктивності істини. Невизнаним є те, що бінарна логіка по своїй суті не є коректною логікою для роботи з неточністю та невизначеністю у фінансово-економічних системах. З цією метою виникає потреба у методах, що ґрунтуються на м'яких обчисленнях – головним чином на нечіткій логіці та нейрокомпьютингу. По суті site, нечітка логіка представляє собою систему мислячих обчислень, в якій об'єкти міркувань і обчислень є класами з розпливчатими межами. У сферах фінансів та економіки такі класи є скоріше нормою, ніж винятком. Нейро-нечітка методологія є синергетичним поєднанням понять і методів, взятих з нейрокомпьютингу та нечіткої логіки. Нейрокомпьютинг надає ефективні методи для вирішення проблем, в яких адаптація та ідентифікація складних залежностей відіграють важливу роль – як це і відбувається у багатьох фінансово-економічних системах.

В останні роки велика кількість дослідників у країнах Східної Європи https://farmaciamaschile.com, включаючи Україну, використовують методи нечіткої логіки та нейрокомпьютингу. Заснування журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» повинно здійснити важливий внесок у поширення знань та досвіду застосування нейро-нечіткої методології не тільки в Східній Європі та Україні, але й по всьому світу. Крім того, це сприятиме встановленню більш тісних контактів між українськими вченими та науковими спільнотами в інших країнах.

Я хотів би привітати засновників журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» з важливим кроком на шляху зміцнення і поширення використання нейро-нечіткої методології в галузі економіки та фінансів – областей online slots, які відіграють життєво важливу роль у сучасному суспільстві.

Лотфі Аскер Заде 
Почесний професор,
директор, Ініціатива в Берклі з м’яких обчислень (BISC)
Каліфорнійський університет в Берклі
Департамент електротехніки та комп'ютерних наук.

Новини