Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці

Ю.Г. Лисенко, О.Ю. Мінц

У статті систематизовано та розширено теоретико-методологічні засади процесів синтезу інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень. Визначено концептуальні підходи до застосування методів інтелектуальних обчислень для моделювання систем прийняття рішень. Запропоновано класифікацію методів інтелектуальних обчислень і класифікацію задач з аналізу та обробки даних. Розглянуто методологічні підходи до реалізації процесів спостереження, моделювання, ідентифікації та оцінки ефективності результатів моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці. Предметом дослідження є методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці. Метою дослідження є формалізація процесів синтезу інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень для підвищення ефективності функціонування суб’єктів економічної діяльності. Результати дослідження дозволяють підвищити ефективність роботи із слабко структурованою інформацією, а також якість прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності.

Ключові слова. Інтелектуальні обчислення, інтелектуальні системи, прийняття рішень, нейронні мережі, аналіз даних, обробка даних, ідентифікація, моделювання, оцінка ефективності.

DOI 10.33111/nfmte.2017.090


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Завантажити статтю