Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі

В. В. Вітлінський, Г. В. Мельник

У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі. Зроблено формалізований опис нечіткої ієрархічної моделі оцінювання якості засобів управління інформаційними ризиками за критеріями захищеності інформації. Розроблено алгоритм визначення інтегрального показника якості ресурсу управління інформаційними ризиками.

Ключові слова. Корпоративна інформаційна система, інформаційні ризики, лінгвістична змінна, лінгвістичний критерій, функція належності, нечітка множина.

Завантажити статтю