Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Про спільне застосування в економіці теорії ігор і нечіткої математики

А. В. Сігал

Дана робота присвячена питанням сумісного застосування в економіці теорії ігор та нечіткої математики. У статті запропоновано процес побудови нечітких множин найбільш надійних об’єктів (проектів). Для оцінки значень функцій належності використо-вується сценарний підхід і розв’язання відповідної класичної або неокласичної антагоністичної гри, яка моделює ситуацію прийняття рішень за умов невизначеності, конфліктності та породженого ними економічного ризику. У статті розглянуто методи розв’язання неокласичних антагоністичних ігор, що засновані на класифікації інформаційних ситуацій. Знайдено розв’язок конкретних задач.

Ключові слова. Теорія ігор; нечітка математика; нечітка множина; сценарний підхід; класична антагоністична гра; неокласична антагоністична гра; економічний ризик; класифікація інформаційних ситуацій.

Завантажити статтю