Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Процедура рецензування

Кожна публікація оцінюється головним редактором, і якщо основні вимоги виконані, текст надсилається далі на рецензування. Кожна публікація оцінюється щонайменше двома незалежними рецензентами. Принаймні один із рецензентів є представником іноземної установи, яка є відмінна від громадянства автора.

Застосовується процес подвійного сліпого рецензування, коли ні Автори, ні Рецензенти не знають ідентичності один одного.

Етапи рецензування статті:

1. Автор надсилає рукопис на електронну пошту журналу. На початковому етапі вчений секретар перевіряє у статті структуру, відповідність вимогам до подання, повноту інформації. Якщо рукопис не відповідає вимогам до подання, до автора звертаються з проханням подати повний пакет документів.

2. На наступному етапі рукопис направляється відповідальному редактору, який визначає відповідність статті пріоритетним напрямам, етичним стандартам, перевіряє на наявність плагіату й аналізує якість наукового дослідження. Рукописи, що не відповідають тематиці та стандартам журналу, а також низької наукової якості відхиляються без передачі на рецензування. Автор отримує повідомлення, що його рукопис відхилено.

3. Рукопис, що відповідає всім вимогам журналу, передається на рецензування двом рецензентам. Вибір рецензентів для кожної статті визначають їх експертний рівень, репутація, конкретні рекомендації та попередній досвід. Автор отримує повідомлення, що його рукопис переданий на рецензування.

4. Рецензент зобов’язується дотримуватися етичних правил журналу та надати рецензію. Рішення про публікацію поданого рукопису приймається на підставі експертних висновків рецензентів та остаточно затверджується редколегією.

5. Стаття, яка отримала дві позитивні рецензії, включається до плану публікацій журналу зі статусом «прийнята». Автор отримує повідомлення про прийняття публікації до друку.

6. Якщо обидві рецензії є позитивними, але містять зауваження і коментарі рецензентів, автори отримують повідомлення про погодження до публікації за умови доопрацювання та анонімні зауваження рецензентів. Автори повинні врахувати рекомендації рецензентів та виправити виявлені помилки.

7. Автори повинні підготувати лист-відповідь із зауваженнями щодо вдосконалень, зроблених після отримання рецензії.

8. Якщо стаття отримує одну позитивну, а другу негативну рецензію, при цьому редакційна колегія вважає результати проведеного дослідження значущими, така стаття повертається авторам із зауваженнями для доопрацювання.

9. Якщо автори категорично не згодні з думкою рецензентів та відмовляються вносити правки до тексту статті, така стаття отримує статус «відхилена».

10. Якщо стаття отримує дві негативні рецензії, вона не приймається до публікації. Автор отримує повідомлення про те, що стаття відхилена без права повторної подачі.

11. Усі редакційні правки надсилаються для погодження та схвалення авторами. Остаточна версія зверстаної статті погоджується з авторами. Після узгодження оригінал-макети набувають статусу «до публікації» та вносяться до плану публікацій журналу «Нейро-нечітки технології моделювання в економіці».

 Рецензія - це письмовий документ, який закінчується певним висновком, чи потрібно статтю опублікувати чи відхилити.

Застосовуються такі критерії та процедури оцінки:

A - відмінна стаття – «прийнята» - стаття приймається до друку, не надсилаючи повторно авторові. Автор отримує тільки повідомлення про позитивний відгук.

В - хороша стаття - приймається, коли коментарі та зауваження рецензента будуть прийняті до уваги.

Стаття надсилається автору назад для внесення змін, запропонованих Рецензентом. Потім автор надсилає виправлену копію статті з думкою про зауваження до редакції. Головний редактор приймає рішення про те, чи слід прийняти статтю до друку.

С - задовільна стаття - приймається після загальної та суттєвої редакції статті.

Стаття відправляється назад Автору для внесення загальних змін, запропонованих Рецензентом. Потім автор надсилає виправлену копію статті з думкою про зауваження в рецензії до редакторів. Редактори надсилають статтю для іншого огляду. Автор може взяти на себе зобов’язання сплатити додаткові витрати за перегляд виправленої статті.

D - незадовільна стаття - стаття не повинна публікуватися в журналі.

Стаття не приймається до публікації і не може повторно направлена до редакції.