Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Процедура рецензування

Кожна публікація оцінюється головним редактором, і якщо основні вимоги виконані, текст надсилається далі на рецензування. Кожна публікація оцінюється двома незалежними рецензентами. Принаймні один із рецензентів є представником іноземної установи, яка є відмінна від громадянства автора.

Застосовується процес подвійного сліпого рецензування, коли ні Автори, ні Рецензенти не знають один одного.

Етапи рецензування статті:

1. Автор надсилає рукопис на електронну пошту журналу. Рукопис направляється головному редактору або його заступнику, який визначає відповідність статті пріоритетним напрямам, етичним стандартам, перевіряє на наявність плагіату й аналізує якість наукового дослідження. Рукописи, що не відповідають тематиці та стандартам журналу, а також низької наукової якості відхиляються без передачі на рецензування. Автор отримує повідомлення, що його рукопис відхилено.

2. На наступному етапі вчений секретар перевіряє структуру статті, відповідність вимогам, повноту інформації. Якщо рукопис не відповідає вимогам, до автора звертаються з проханням внести зміни відповідно до вимог.

3. Рукопис, що відповідає всім вимогам журналу, передається на рецензування двом рецензентам. Вибір рецензентів для кожної статті визначається експертним рівнем, репутацією, конкретними рекомендаціями та попереднім досвідом. Автор отримує повідомлення, що його рукопис переданий на рецензування.

4. Рецензент зобов’язується дотримуватися етичних правил журналу та надати рецензію. Рішення про публікацію поданого рукопису приймається на підставі експертних висновків рецензентів та остаточно затверджується редколегією.

5. Стаття, яка отримала дві позитивні рецензії, включається до плану публікацій журналу зі статусом «прийнята». Автор отримує повідомлення про прийняття публікації до друку.

6. Якщо обидві рецензії є позитивними, але містять зауваження і коментарі рецензентів, автори отримують повідомлення про погодження до публікації за умови доопрацювання та анонімні зауваження рецензентів. Автори повинні врахувати рекомендації рецензентів та виправити виявлені помилки.

7. Якщо стаття отримує одну позитивну, а другу негативну рецензію, при цьому редакційна колегія вважає результати проведеного дослідження значущими, така стаття повертається авторам із зауваженнями для доопрацювання.

8. Якщо автори категорично не згодні з думкою рецензентів та відмовляються вносити правки до тексту статті, така стаття отримує статус «відхилена».

9. Якщо стаття отримує дві негативні рецензії, вона не приймається до публікації. Автор отримує повідомлення про те, що стаття відхилена без права повторної подачі.

10. Усі редакційні правки надсилаються для погодження та схвалення авторам. Остаточна версія зверстаної статті погоджується з авторами. Після узгодження, стаття набуває статусу «до публікації» та вноситься до плану публікацій журналу «Нейро-нечіткі  технології моделювання в економіці».