Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Викладення основних моментів етики публікації

Статті можуть бути відхилені редакцією, якщо, вважається, що робота не відповідає етичним нормам. Плагіат в будь-якій формі є серйозним порушенням основних принципів освіти, наукових досліджень, і його не можна допускати.

Етична політика журналу Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці відповідає рекомендаціям Комітету з питань етики публікацій (COPE) (http://publicationethics.org/). Цієї політики дотримуються всі автори, редактори та рецензенти, які працюють з журналом Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці.

Нижче представлена коротка інформація щодо обов’язків усіх причетних до випуску журналу, з якими детальніше можна ознайомитися в оригіналі документів.

 Обов'язки авторів:

-Автори статей несуть повну відповідальності за зміст, оригінальність роботи, правдиві дані і те, що стаття подана виключно для розгляду і публікації в Науковому журналі «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці». У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, вони мають бути відповідним чином цитовані. Запозичення, а також плагіат, в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих раніше іншими авторами, без творчої переробки і власного авторського бачення, редакцією журналу до публікації не приймаються.

-Подання одного і того самого рукопису більш ніж в один часопис одночасно є неетичною і неприпустимою поведінкою. Автору не слід представляти для розгляду вже опубліковану статтю в іншому журналі. Авторам не слід представляти для розгляду вже опубліковані матеріали. У разі повторної публікації має бути зроблене посилання на раніше опубліковану статтю і вказано, в чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої.

-Автори повинні дотримуватись умов конфіденційності. Інформацію, отриману у приватній розмові, під час листування або обговорення із третіми особами, не слід використовувати, без отримання від них відкритого письмового дозволу. Інформація, отримана в ході конфіденційної діяльності, наприклад, під час рецензування рукописів, не повинна бути використана без явно вираженого письмового дозволу з боку автора інформації, залученого в таку конфіденційну діяльність.

-Авторство має обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування або інтерпретацію результатів дослідження. Необхідно гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті необхідно вказати всіх осіб, які зробили істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведенні роботи або інтерпретацію результатів поданої роботи. Іншим особам, які брали участь в деяких аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори несуть публічну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття є мультидисциплінарною роботою, співавтори можуть бути відповідальні за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо давати прізвища, які не брали участь в дослідженні.

-У разі виявлення істотних помилок або неточностей в статті на етапі її розгляду або після її опублікування слід негайно повідомити про це редакцію журналу і прийняти спільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткий термін. Якщо редакція журналу дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно виправити їх, або ж надати редакції докази правильності представленої ним інформації.

- Автори зобов’язані виправити помилки, врахувати рекомендації, надані рецензентами журналу.

 Обов'язки редакторів:

-Редактор журналу несе відповідальність за рішення щодо публікації статті. Редактор має керуватися політикою журналу і обмежуватися законодавчими вимогами, які діють стосовно порушення авторських прав та плагіату.

-Оцінювання рукописів виключно на основі їхніх академічних та інтелектуальних заслуг, без огляду на расу, вік, стать, етнічне походження, релігійне переконання, громадянство, політичну орієнтацію чи соціальний клас тощо.

-Редактор та редакція не повинні розголошувати будь-яку інформацію про поданий рукопис нікому, окрім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакторських радників та видавця. Редактори гарантують, що подані матеріали залишаються конфіденційними під час перегляду.

-Забезпечення того, що неопубліковані матеріали, що розкриваються у поданому рукописі, не використовуються у власних дослідженнях редактора без явної письмової згоди автора.

-Редактор не повинен брати участь у прийнятті рішень щодо публікації статті, яку він написав сам або члени його сім'ї чи колеги, або які стосуються статей, до яких редактор має інтерес.

- Бути готовими до публікування виправлень, роз’яснень, реакцій та вибачень, коли це необхідно.

 Обов'язки рецензентів:

-Дотримання конфіденційності: будь-які рукописи, отримані на рецензію, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Рецензенти не повинні ділитися рецензією чи інформацією про статтю ні з ким та контактувати з авторами безпосередньо без дозволу редактора. Неопубліковані матеріали, розкриті у поданій статті, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без чіткої письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані шляхом експертної оцінки, повинні зберігатися в таємниці та не використовуватися для особистої вигоди.

- Дотримання етичних норм: рецензент повинен бути уважним до потенційних етичних питань у статті і повинен доводити цю інформацію до редактора, включаючи будь-яку істотну схожість або збіг між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим документом, про який рецензент має особисті знання.

- Оцінку статті необхідно проводити об’єктивно: рецензенти повинні знати про будь-які особисті упередження, які вони можуть мати, і враховувати це при перегляді документа. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти повинні чітко висловлювати свою думку, наводячи аргументи. Якщо рецензент припускає, що автор включає цитування рецензентів, це повинно бути з справжніх наукових причин, а не з метою збільшення кількості цитувань рецензента щоб посилити видимість їхньої роботи.

Обов'язки видавця:

Видавець відіграє допоміжну, інвестиційну та виховну роль в процесі наукової комунікації, але також несе кінцеву відповідальність за забезпечення того, щоб в його виданнях публікувалися передові матеріали.