Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Нейро-нечітка модель оцінки ступеня проблемності кредиту

О. М. Притоманова, О. С. Білай

У статті обґрунтовано методологічний підхід і побудовано математичну модель оцінки ступеня проблемності кредиту на основі нейро-нечітких технологій. Розроблена нейро-нечітка модель забезпечує високу адекватність на відносно малих вибірках, які базуються на експертних лінгвістичних висловлюваннях або в яких вхідні дані є неточними, неповними або невизначеними.Модель дозволяє на основі нейро-нечіткого підходу створювати підсистеми підтримки прийняття рішень щодо управління проблемним кредитом з метою зниження обсягів проблемної заборгованості у кредитному портфелі банку.

Ключові слова. Банк, кредитний ризик, проблемний кредит, нейро-нечітка модель.

Завантажити статтю