Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Політика відкритого доступу

Науковий журнал «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» дотримується політики відкритого доступу до змісту усіх опублікованих матеріалів. Автори залишаються власниками авторських прав на опубліковані статті. Всі автори журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці», статті яких публікуються у цьому журналі, погоджуються на умови політики відкритого доступу їхньої публікації. Усі опубліковані статті є у вільному, безоплатному доступі для користувачів із моменту їх публікації. Посилання на повні тексти цих статей можна використовувати для цитування. Статті та посилання можна використовувати як безкоштовні дані або використовувати їх для будь-яких інших законних некомерційних цілей.

Автор може поширювати електронну копію статті, в тому числі її остаточну версію із посиланням на журнал на: персональних веб-ресурсах (веб-сайтах, веб-сторінках, блогах тощо); веб-ресурсах установи, де працював автор під час підготовки дослідження (сайт, інституційний репозитарій тощо); некомерційних ресурсах відкритого доступу (мультидисциплінарні і тематичні репозитарії).

У кожному з перелічених випадків має використовуватися відповідне бібліографічне посилання на журнал та DOI.