Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств

А. В. Матвійчук

У статті розроблено концептуальний підхід до моделювання фі-нансової стійкості підприємств, що полягає в оцінюванні стану компанії шляхом діагностування можливості її банкрутства за рахунок пошуку аналогій між показниками діяльності цієї компанії та підприємств, що вже збанкрутували, а також фінансово стабільних компаній. Для побудови економіко-математичних моделей передбачення банкрутства було застосовано методи тео- рій нечіткої логіки, нейронних мереж та дискримінантного аналізу. Аналіз проведених експериментів дозволив виявити значну невідповідність відомих раніше дискримінантних моделей умовам трансформаційної економіки, а також показав досить високу точність передбачення банкрутств підприємств із використанням розроблених автором економіко-математичних моделей. Всі моделі побудовано на одних і тих самих множинах пояснюючих змінних та оптимізовано на однакових статистичних даних щодо діяльності українських підприємств. Тестування моделей також здійснювалось на одній статистичній вибірці, що дало можливість зробити порівняльний аналіз та отримати відповідні висновки щодо ефективності різноманітного математичного інструментарію при вирішенні задачі класифікації об’єктів дослідження.

Ключові слова. Фінансова стійкість підприємства, діагностика банкрутства, нечітка логіка, нейронна мережа, персептрон, карта самоорганізації, нейронна мережа зустрічного розповсюдження, дискримінантний аналіз.

Завантажити статтю