Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Випуск номер 5

Зміст

Г. І. Великоіваненко, В. В. Корчинський, В. В. Чернишова
Дослідження ефекту перенавчання нейронних мереж на прикладі задачі аплікаційного скорингу
Т. В. Касянчук
Моделювання оптимального інвестиційного портфеля диверсифікованої бізнес-групи в умовах невизначеності
Ю. В. Коляда, В. А. Бондар
Біннінг у нейромережевих скорингових моделях
Е. Ю. Кононова, А. О. Дек
Прогнозування фінансових рядів: семантичний аналіз економічних новин
О. Д. Лук’яненко, І. В. Мірошниченко
Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни
С. С. Савіна, В. П. Бень
Вибір архітектури нейромережі для розв’язання задачі класифікації надійності позичальників-фізичних осіб
В. М. Соловйов, А. Ш. Тулякова
Графодинамічні методи дослідження складності сучасних фондових ринків
І. І. Стрельченко
Моделювання трансграничного розповсюдження кризових явищ на основі комплексу нейронних мереж
О. І. Черняк, Д. О. Сікорський
Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків у CRM-системах