Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Інформація для авторів

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» запрошує Вас до публікацій у науково-аналітичному журналі «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці».

Для участі у формуванні чергового номеру журналу необхідно подати на електронну адресу editor@nfmte.com:

Викладені у статтях результати досліджень, а також висловлені у статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації, наданої у статтях, несуть автори. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

Редакція може не включити статтю в журнал у разі негативної рецензії з боку членів редакційної колегії.