Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Редакційна колегія

Доктор наук, професор Лотфі А. Заде – Директор Програми «Ініціатива в Берклі з м'яких обчислень» Каліфорнійського університету в Берклі, США (Почесний Головний редактор);

Доктор економічних наук, професор А. В. Матвійчук – професор кафедри економіко-математичного моделювання, директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (Головний редактор);

Кандидат фізико-математичних наук, професор Г. І. Великоіваненко – професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (Вчений секретар);

Доктор фізико-математичних наук, професор І. З. Батиршин – провідний дослідник Стратегічної програми прикладної математики і обчислень Мексиканського нафтового інституту, Мексика;

Доктор технічних наук, професор А. М. Борисов – керівник групи систем підтримки прийняття рішень кафедри моделювання та імітації Інституту інформаційних технологій Ризького технічного університету, Латвія;

Доктор економічних наук, професор В. В. Вітлінський – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

Доктор економічних наук, професор В. К. Галіцин – завідувач кафедри інформаційного менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

Доктор економічних наук, професор К. Д. Іманов - керівник лабораторії fuzzy-економіки Інституту кібернетики імені академіка А. Гусейнова Національної академії наук Азербайджану, Азербайджан;

Доктор економічних наук, професор АБКамінський – професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Доктор економічних наук, професор Т. С. Клебанова – завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету;

Доктор економічних наук, професор К. Ф. Ковальчук – декан факультету економіки і менеджменту, завідувач кафедри фінансів Національної металургійної академії України;

Доктор економічних наук, професор, член-кор. НАН України Ю. Г. Лисенко – завідувач кафедри економічної кібернетики, директор Науково-дослідного інституту проблем економічної динаміки Донецького національного університету;

Доктор економічних наук, професор І. Г. Лук’яненко – завідувач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія";

Доктор наук, професор, член Польської академії наук Лешек Рутковський – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Ченстоховського університету технологій, Польща;

Доктор економічних наук, професор Т. В. Меркулова – завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Доктор фізико-математичних наук, професор Соловйов В. М. завідувач кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічногоуніверситету;

Доктор економічних наук, професор С. В. Устенко – завідувач кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

Доктор економічних наук, професор О. І. Черняк – завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Доктор технічних наук, професор С. Д. Штовба – професор кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету;

Доктор фізико-математичних наук, професор О. В. Язенін – декан факультету прикладної математики та кібернетики, завідувач кафедри інформаційних технологій Тверського державного університету, Росія.