Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Редакційна колегія

Доктор наук, професор Л. Заде – Директор Програми «Ініціатива в Берклі з м'яких обчислень» Каліфорнійського університету в Берклі, США (Почесний Головний редактор);

Доктор економічних наук, професор А. В. Матвійчук – професор кафедри економіко-математичного моделювання, директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (Головний редактор);

Кандидат фізико-математичних наук, професор Г. І. Великоіваненко – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (Заступник головного редактора);

Кандидат економічних наук І. В. Мірошниченко  – доцент кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (Вчений секретар);

Доктор економічних наук, професор Г. Д. Абуселідзе  завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової діяльності Батумського державного університету імені Шота Руставелі, Грузія;

Доктор економічних наук, професор В. О. Бабенко  професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Доктор фізико-математичних наук, професор І. З. Батиршин – провідний дослідник Центру комп'ютерних досліджень Національного політехнічного інституту, Мексика;

Доктор економічних наук, професор В. В. Вітлінський – професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

Доктор економічних наук, доцент Л. С. Гур'янова  завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Доктор фiзико-математичних наук, професор І. А. Джалладова – завідувач кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

Доктор економічних наук, професор, член-кор. НАН Азербайджану К. Д. Іманов - завідувач відділом № 4 «Моделювання соціально-економічних систем» Інституту систем управління Національної академії наук Азербайджану, Азербайджан;

Доктор економічних наук, професор АБКамінський – професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Доктор фізико-математичних наук, професор А. Ю. Ків  професор кафедри інженерії матеріалів Університету імені Давида Бен-Гуріона в Негеве, Ізраїль;

Доктор економічних наук, професор Т. С. Клебанова – професор кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету;

Доктор економічних наук, доцент В. М. Кобець  професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету;

Доктор економічних наук, професор К. Ф. Ковальчук – декан факультету економіки і менеджменту, завідувач кафедри фінансів Національної металургійної академії України;

Доктор економічних наук, професор К. Ю. Кононова  професор кафедри  економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Доктор економічних наук, професор, член-кор. НАН України Ю. Г. Лисенко – директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Доктор економічних наук, професор І. Г. Лук’яненко – завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Доктор економічних наук, професор Т. В. Меркулова – завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Доктор наук, професор, член Польської академії наук Л. Рутковський – директор Інституту обчислювального інтелекту Ченстоховського університету технологій, Польща;

Доктор наук, професор А. Б. Салем  професор кафедри комп’ютерних наук Университету Айн-Шамс в Каїрі, Єгипет;

Доктор педагогічних наук, професор С. О. Семеріков  професор кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету;

Доктор фізико-математичних наук, професор В. М. Соловйов завідувач кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічногоуніверситету;

Доктор наук в економіці, професор Т. Федерічі – професор кафедри економіки та бізнесу Тосканського дослідницького університету в Вітербо, Італія;

Кандидат економічних наук, доцент І. М. Хвостіна – доцент кафедри прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Доктор економічних наук, професор О. І. Черняк – завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Доктор технічних наук, професор С. Д. Штовба – професор кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету;

Доктор фізико-математичних наук, професор О. В. Язенін – декан факультету прикладної математики та кібернетики, завідувач кафедри інформаційних технологій Тверського державного університету, Росія.