Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Оцінювання внутрішньорегіональної диференціації на засадах нейро-нечіткого моделювання

Т.І. Єфанова

Дана стаття містить результати дослідження у сфері регіонального розвитку, зокрема огляд існуючих принципів і розробку ефективного підходу до аналізу регіонального простору задля покращення соціального та економічного середовища в регіонах. Аналіз результатів проведених експериментів виявив невідповідність традиційних підходів реальним умовам розвитку регіонів. Запропонований підхід, який базується на принципах нейро-нечіткого моделювання та експертних методах, поєднує сценарні розрахунки з урахуванням якісних і кількісних показників, експертних знань у предметній області. Це дозволяє досягти топологічної впорядкованості об’єктів, провести групування та проаналізувати динаміку розвитку районів обраного регіону. Апробація запропонованого методологічного підходу була проведена із застосуванням реальних даних щодо діяльності районів Дніпропетровської області за 2006–2015 рр., яка підтвердила ефективність розробленого математичного інструментарію при виявленні загальних закономірностей у розвитку районів за їх фінансово-соціальними показниками.

Ключові слова. Регіональний розвиток, карти самоорганізації Кохонена, нечітка логіка,експертні методи.

DOI 10.33111/nfmte.2017.025


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Завантажити статтю