Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Аналіз вагомості критеріїв в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб

Г.В. Гаврилюк

Стаття присвячена вирішенню завдання аналізу вагомості характеристик потенційних позичальників – фізичних осіб в оцінюванні їх кредитоспроможності. Обґрунтовано доцільність застосування з цією метою методу нечіткого багатокритеріального аналізу, за яким вибір найбільш кредитоспроможних позичальників за рядом критеріїв здійснюється на основі парних порівнянь альтернатив. Особливістю запропонованого методу є застосування принципу Беллмана-Заде, згідно якого компенсація недоліку одних показників надлишком інших є неприпустимою. Як розв’язок, найпривабливішим для кредитування визначається потенційний позичальник, який одночасно задовольняє усім критеріям найбільшою мірою. В ході проведеного аналізу сформовано множину критеріїв оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб і виявлено вплив критеріїв на можливість підвищення ефективності такої оцінки. Практичною цінністю проведеного дослідження є отримані нові знання щодо впливу критеріїв відбору фізичних осіб на оцінювання ризику дефолту, що в подальшому слугуватиме одним із інструментів для попередження втрат від невиконання кредитних зобов’язань.

Ключові слова. Кредитоспроможність фізичної особи, кредитний ризик, багатокритеріальний аналіз, нечіткі множини, парні порівняння.

DOI 10.33111/nfmte.2017.003


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Завантажити статтю