Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Нечіткий підхід до оцінки національного індексу задоволеності життям

К. Іманов, В. Байрамов

У статті розглядаються проблеми задоволеності населенням життям в конкретних життєвих сферах, таких як робота, дохід, житло, здоров'я, відпочинок і навколишнє природне середовище. З цією метою формується модель оцінки національного індексу задоволеності життям, що базується на методах нечітких множин та нечіткої логіки. Предметом дослідження є забезпеченість соціальних груп Азербайджану в різних сферах життя. Отримані результати показують, що значення індексу задоволеності сферами життя низкою соціальних груп, а саме – дуже бідних, малозабезпечених, добре забезпечених і високозабезпечених, повністю збігаються зі значеннями лінгвістичних змінних, що характеризують різні ступені задоволеності життям. Значення індексу другої групи (бідні) ближче до дуже незадоволених, а індекси малозабезпеченої третьої групи – до незадоволених. Проведені розрахунки також показують, що загальний рівень національного індексу задоволеності сферами життя знаходиться між значеннями незадоволених і середньозабезпечених. У роботі вперше пропонується нечітка лінгвістична модель оцінки національного індексу задоволеності життям. Отримані результати дослідження дають можливість особам, котрі приймають рішення в галузі управління макросоціоекономічної системи, коригувати параметри управління адекватно поточній ситуації.

Ключові слова. Нечітка модель, національний індекс задоволеності життям, сфери життя, нечітка множина, нечітка логіка

Завантажити статтю